Centrum pedagogické praxe

Centrum pedagogické praxe přímo řídí proděkan pro studium a akreditace. Činnost centra zajišťuje metodik centra pro praxe na školách a metodik centra pro praxe v dalších organizacích. Centrum pedagogické praxe zajišťuje realizaci pedagogických praxí studentů bakalářských i magisterských studijních programů prezenčního a kombinovaného studia pedagogické fakulty i Centra celoživotního vzdělávání.

Centrum pedagogické praxe spolupracuje se základními, středními školami a řadou dalších organizací v Ústeckém kraji a okolí, kde studentské praxe probíhají. V součinnosti s oborovými didaktiky a odborníky z praxe zabezpečuje optimální propojení teoretické přípravy s přípravou praktickou.

Podmínky konání pedagogických a odborných praxí jsou řešeny Směrnicí děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 11/2015 „Organizační pokyny k realizaci pedagogických a odborných praxí na PF UJEP“, která je ke stažení zde.

Pokyny k praxím Kontakty CPP
Oboroví didaktici CPP Harmonogramy
Možnosti uznání praxe Partnerské instituce
Kvalifikační práce Aktuality
Provázející učitel